Whistleblower politik

I MTAB Group ønsker vi at drive en virksomhed, der ikke kun følger, men også er kendetegnet ved stærke værdier og høje etiske standarder. Hvem vi er, og hvordan vi opfører os, er afgørende for tilliden til os. Tillid fra vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere og fra det samfund, vi er en del af.

Det er vigtigt for os, at vores virksomhedskultur er åben, tryg og tillidsfuld, og vi ønsker at fremme en åben dialog.

For MTAB er det vigtigt, at uregelmæssigheder eller uetisk adfærd kommer frem i lyset – og bliver håndteret på en ordentlig måde.

Helt afgørende er det derfor, at kunder, leverandører, interessenter og ikke mindst medarbejdere har mulighed for frit at dele oplevelser. Vi anerkender dog, at der kan være situationer, hvor det kan være svært at komme med oplysninger eller berette om oplevelser om virksomheden eller medarbejderes adfærd af de normale kanaler.

Hvis du er bekymret for eller har mistanke om, at nogen tilsidesætter vores regler, kan du kontakte din leder og dele din bekymring med vedkommende. Vi har også en whistleblowerordning, hvor du kan indberette din bekymring.

I vores whistleblowerordning kan du – trygt og anonymt – indberette uregelmæssigheder eller ulovligheder i forbindelse med aktiviteter, der er relateret til virksomheden.

Indberetningen går til Whistleblower Partners Screening Service, https://whistleblowerpartners.com/da/loesninger/screeningstjeneste/ der er en uafhængig indberetningskanal med ekspertise til håndtering af alle typer indberetninger – kriminelle forhold, krænkelser eller anden uønsket aktivitet.

Find whistleblower-systemet på dette link.

Kontakta oss