Databeskyttelsespolitik

Al behandling af personoplysninger skal opfylde de grundlæggende principper i databeskyttelsesforordningen. Principperne indebærer blandt andet, at der kun må indsamles personoplysninger til legitime formål, som ikke må være for uspecifikke, og at omfanget af oplysninger skal begrænses til det, der er nødvendigt til formålet.

Oplysningerne må ikke på et senere tidspunkt behandles på en måde, som er uforenelig med disse formål, og heller ikke opbevares længere end nødvendigt. Den, der behandler personoplysninger, skal kunne bevise, at principperne følges. (Kilde)

MTAB Sverige AB videregiver ikke nogen oplysninger til andre virksomheder eller tredjepart uden din godkendelse, medmindre loven kræver det. En anden undtagelse er, når det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale eller udføre en tjeneste.

Vores forretning omfatter Fine Art, High Tech og Warehousing og opfylder mange forskellige behov. Vores tjenester omfatter kunstlagre, egen pakketeknisk afdeling, installation, funktionstest og last mile services.

MTAB’s behandling af personoplysninger på webstedet

MTAB Sverige AB er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger på mtab.se mtab.dk mtab.no mtab.fi mtab.eu og underdomæner hertil. Vi overholder den europæiske databeskyttelsesforordning (GDPR).

  • Oplysningerne anvendes til at lave statistikker over besøgende på hjemmesiden og til at tilpasse vores kommunikation til nuværende og fremtidige kunder.
  • Vi beskytter oplysningerne i henhold til sikkerhedsregler.
  • MTAB Sverige AB hverken overfører eller sælger oplysningerne til tredjepart.

Ret til indsigt
Vil du vide, hvordan MTAB Sverige AB behandler personoplysninger om dig, kan du sende en anmodning til os på gdpr@mtab.se

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få slettet urigtige oplysninger og til at trække dit samtykke til behandling af personoplysninger tilbage. Du har også ret til at anmode om, at personoplysninger om dig slettes eller begrænses.

Ved spørgsmål
Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler personoplysninger, kan du kontakte os på gdpr@mtab.se

Databeskyttelseslovgivningen
Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse overholdes i Danmark. Besøg deres hjemmeside for at få nærmere oplysninger om lovgivningen.


Lad os løse dine logistikudfordringer

Kontakta oss