Almindelige betingelser

Nedenfor finder du aktuelle oplysninger, som kan være nyttige, når du anvender os.


Det skal du være opmærksom på, når du sender varer med MTAB

Medmindre andre forhold gør sig gældende, og disse fremgår af tilbuddet eller anden prisaftale, gælder følgende:

 • Som standard omfatter de tilbudte priser levering til slutkunden med modtagelse og udpakning inden for MTAB’s linjenet. Til destinationer uden for linjenettet bruges samtransport i henhold til aftale. Der kan pålægges særlige gebyrer ved transport til afsides destinationer.
 • Alle priser er baseret på normale leveringsforhold. Der kan pålægges særlige gebyrer ved løft på trapper, udover hvad der er inkluderet, samt kranløft, truckarbejde m.m.
 • Arbejdstid uden for hverdage mellem kl. 08.00-16.00 samt eventuel ventetid, der ligger uden for vores kontrol, debiteres efterfølgende.
 • Øer uden fast broforbindelse er ikke medtaget i de faste priser, og MTAB beregner om ønsket en pris herfor.
 • Der pålægges gældende brændstoftillæg ved transport uden for den lokale zone (se brændstoftillæg).
 • Der pålægges en trængselsafgift på SEK 40 pr. ordre inden for toldzoner. I øvrigt tager MTAB forbehold for afgifter, skatter m.m., som ligger uden for vores kontrol.
 • Betalingsbetingelserne er 30 dage. Der pålægges lovfæstet morarente ved for sen betaling.
 • Medmindre andet er angivet, er priserne i SEK eksklusive moms.
 • MTAB anvender ansvarsbestemmelserne i NSAB 2000, hvilket blandt andet begrænser MTAB’s ansvar og regulerer eventuelle skader i henhold til loven om indenrigs vejtransport. Opdragsgiver er ansvarlig for at tegne vareforsikring i forbindelse med transport og mellemlagring. Du kan læse mere om NSAB 2000 her (åbnes i en ny fane)

Læs mere her (åbnes i en ny fane)

MTAB’s ansvarsforsikring ved service og installation udgør maksimalt 10 millioner SEK per skade.

Transportprisen revideres en gang om måneden med et særligt brændstoftillæg. Brændstoftillæggets størrelse bestemmes af den gennemsnitlige pris på diesel i Sverige måned for måned. Vi anvender SCB’s kontrollerede indekstal for diesel “K92SÅ0900” til fastlæggelse af det pågældende brændstoftillæg.

MTAB justerer brændstoftillægget en gang om måneden, og det baseres på indekstallet to måneder før den pågældende måned. Eksempelvis baseres brændstoftillæg for maj måned på indekset for marts måned. Brændstoftillæggets procentsatser og tabellens intervaller justeres en gang om året.

Nuværende brændstoftillæg:
2022-05: 20,57%
2022-04: 19,41%
2022-03: 17,59%
2022-02: 15,32%

MTAB Sverige AB videregiver ikke nogen oplysninger til andre virksomheder eller tredjepart uden din godkendelse, medmindre loven kræver det. En anden undtagelse er, når det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale eller udføre en tjeneste. Du kan læse mere om vores databeskyttelsespolitik her …

En vareforsikring er en forsikring, du som kunde vælger at tegne. MTAB tilbyder at tegne en vareforsikring, der dækker skader på fysisk gods. Forsikringsgiver er Länsförsäkringar.

 • Vareforsikringen erstatter skader på eller tab af varer, der måtte ske under transport.
 • Erstatter skader, uanset om MTAB er skadevolder eller ej.
 • Erstatter skader op til produktets fulde værdi.
 • Ingen selvrisiko.
 • Gælder under hele transporten.

Läs mer om objektsförsäkring (pdf)

MTAB har som transportør en ansvarsforsikring i henhold til  NSAB 2000. Denne forsikring yder erstatning for skader, vi som transportør måtte forvolde, og yder erstatning efter forsendelsens vægt. I tilfælde af andre hændelser under transporten bør du som kunde tegne en vareforsikring. Så er dit produkt forsikret mod eventuelle ydre omstændigheder og skader.

 • Transportørens ansvarsforsikring indgår altid ved transport.
 • For at få erstatning kræves det, at en udredning viser, at MTAB har forvoldt skaden.
 • Transportørens ansvarsforsikring er i overensstemmelse med bestemmelserne i NSAB 2000 med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt i § 6 stk. 2 og § 27, punkt 3, stk. 1.
 • Generelt ligger erstatningsniveauet ifølge loven på maks. 150 SEK/kg ved indenrigstransport. Erstatningen gælder kun den del af forsendelsen, der er blevet beskadiget.
 • Alt efter transportmåde kan NSAB henvise til gældende transportretlige regler og konventioner for vej-, sø- eller lufttransport. Et eksempel er CMR-konventionen, der regulerer grænseoverskridende vejtransport i Europa.

Läs mer här (öppnas i ny flik)

Lad os løse dine logistikudfordringer

Kontakta oss