SØRG FOR AT SIKRE DIT PRODUKT

Gode rutiner og stor erfaring giver de bedste forudsætninger for sikre transporter, men transport af teknisk udstyr og kunstgenstande er altid forbundet med risici.

Objektforsikring

MTAB hjælper gerne til med at tilbyde objektforsikring via vores forsikringsselskab Länsförsäkringar.

  • Vareforsikringen erstatter skader på eller tab af varer, der måtte ske under transport.
  • Erstatter skader, uanset om MTAB er skadevolder eller ej.
  • Erstatter skader op til produktets fulde værdi.
  • Ingen selvrisiko.
  • Gælder under hele transporten.

Flere oplysninger om objektforsikring (pdf)


Transportøransvarsforsikringen

MTAB har i rollen som transportør en transportøransvarsforsikring i henhold til NSAB 2000. Denne giver erstatning for skader, som vi som transportør har skylden for, og giver erstatning efter forsendelsens vægt. Ved andre eventuelle hændelser under transporten, bør du som kunde tegne en objektforsikring, som baseres på dit produkts fulde værdi.

  • Transportørens ansvarsforsikring indgår altid ved transport.
  • For at få erstatning kræves det, at en udredning viser, at MTAB har forvoldt skaden.
  • Transportøransvarsforsikringen er i overensstemmelse med bestemmelserne i NSAB 2000, med begrænsning og undtagelse for §§ 6, 20 og 27 C punkt 3 stk.1.
  • Generelt ligger erstatningsniveauet ifølge loven på maks. 150 SEK/kg ved indenrigstransport. Erstatningen gælder kun den del af forsendelsen, der er blevet beskadiget.
  • Alt efter transportmåde kan NSAB henvise til gældende transportretlige regler og konventioner for vej-, sø- eller lufttransport. Et eksempel er CMR-konventionen, der regulerer grænseoverskridende vejtransport i Europa.

Lad os løse dine logistiske udfordringer

Kontakta oss